Vlastar Lux Rhihana

Brittish Shorthair

Breed:

Short

Hair:

Color:

Blue Golden Chinchila AY 12

06/11/2018

DoB:

Gender:

Female

Age:

Kitten/Breed

Sở hữu bộ lông cực đẹp và được ưa chuộng nhất hiện nay, Blue Golden Chinchilla AY12, ngoài ra VL-Rhihanna còn mang trong mình gene Golden Point được thừa hưởng từ cha MiracleBri Marvin Ny1233, và cũng có thể mang gene Lông dài ( Những lứa trước đã có xuất hiện những con giống gene lông dài). VL-Rhihana là sự kết hợp nguồn giống từ 2 trại danh tiếng : MiracleBri và Galesky, chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu các bạn/ các trại nhân giống muốn phát triển và nhân giống dòng gene Blue Golden Chinchila AY12.

Parents:

Father:

CH MiracleBri Marvin, BRI ny 12 33

Mother:

ICH Galeksy’s Blue Golden Yustina, BRI ay 11

Kitten's picture

Brittish Shorthair