Vlastar Lux Princess

Brittish Longhair

Breed:

Long

Hair:

Color:

Golden Point Chinchila NY 1233

1/10/2018

DoB:

Gender:

Female

Age:

Kitten/Top Show

Là giống Anh Lông Dài với bộ lông cực hiếm màu Golden Point Chinchila (Ny1233), màu lông rất ít được thấy ở dòng lông dài. Với nguồn gốc thuần chủng từ trại danh tiếng MiracleBri, và mang bộ gene màu Chinchila (NY12) được duy trì liên tục 3 đời. VL-Princess chắc chắn là sự lựa chon hoàn hảo cho các trại muốn nhân giống những con giống mang gene Chinchilla ( Ny12 / ny1233) và gene Longhair quý phái.

Parents:

Father:

CH MiracleBri Marvin, BRI ny 12 33

Mother:

MiracleBri Lucia NY1233

Kitten's picture

Brittish Longhair